• Inclusief maatvoering
  • Dé vakspecialist
  • Uitgebreide garantie
  • 40 jaar ervaring

Uw kruipruimte isoleren met duurzaam schuimbeton

Meer weten?
Inclusief maatvoering
Dé vakspecialist
Uitgebreide garantie
40 jaar ervaring

Kruipruimte isoleren? Mogelijkheden & kosten vloerisolatie

De begrippen vloerisolatie, bodemisolatie en kruipruimte isoleren leveren verwarring op doordat ze vaak onjuist worden gebruikt.

Begane grondvloer en kruipruimte isoleren

Het leefklimaat in uw woning wordt in belangrijke mate bepaald door kou, warmte en vocht. De begane grondvloer kruipruimte isoleren bespaart u gemiddeld 10 tot 15% aan energiekosten.

Hoe u uw kruipruimte het beste kan isoleren is afhankelijk van het type begane grondvloer en van de toegankelijkheid van de kruipruimte. Ook spelen de hoeveelheid vocht en soms zelfs (grond-)water op de bodem van de kruipruimte een rol.

De kruipruimte isoleren kan middels 2 basismethoden: vloerisolatie en/of bodemisolatie.

Wat is een kruipruimte?

Een kruipruimte bevindt zich, tussen de bodem/grond en de onderkant van begane grondvloer, onder de woning. Een kruipruimte is vaak tussen de 30 en 80 cm hoog. Soms bevinden er zich kabels en leidingen (voor gas, water, elektriciteit, communicatie en riolering) in de kruipruimte.

In de kruipruimte bevindt zich een laag lucht welke een barrière vormt tussen de vaak vochtige en soms zelfs natte bodem en de onderkant van de begane grondvloer van de woning.

Vocht in de kruipruimte verdampt en zal tegen de onderkant van de begane grondvloer willen condenseren. De vloer voelt hierdoor koud aan en er zal meer energie nodig zijn dan bij droge omstandigheden. Om deze reden willen veel mensen de kruipruimte isoleren.

kruipruimte isoleren met schuimbeton

Om te voorkomen dat vocht kan condenseren worden er openingen (roosters) in de funderingen en gevels aangebracht zodat de kruipruimte kan ventileren. Bij onvoldoende ventilatie van de kruipruimte, wat vaak het geval is, kunnen er schimmels en luchtjes ontstaan. Ook kan het vocht de veelal houten vloer aantasten (houtrot).

Optrekkend vocht wordt veel genoemd als oorzaak voor vochtoverlast in woningen. Het valt ons regelmatig op dat dit niet juist is en dat de overlast vaak andere oorzaken (zoals lekkage) heeft.

Kruipruimtes zijn vandaag de dag vaak niet meer nodig door toepassing van moderne materialen en technieken.

Vloerisolatie op de begane grondvloer

Bij voldoende inbouwhoogte kan er isolatiemateriaal op de begane grondvloer worden aangebracht. Dit is meestal niet zonder gevolgen omdat het oppervlak van de vloer hoger komt te liggen. Hierdoor moeten deuren worden ingekort en kunnen er op- en afstapjes naar aangrenzende vertrekken ontstaan. Soms moet de hoogte van het werkblad in de keuken worden aangepast aan de nieuwe vloerhoogte.

Vloerisolatie tegen de onderkant van de begane grondvloer

Meestal wordt het isolatiemateriaal tegen de onderkant van de begane grondvloer aangebracht. Het op deze wijze isoleren van een bestaande vloer is het minst ingrijpend. Vanzelfsprekend moet de kruipruimte toegankelijk zijn om er in te kunnen werken.

De ventilatie van de kruipruimte moet na het aanbrengen van het isolatiemateriaal blijven functioneren.

Het aanbrengen van vloerisolatie tegen de onderkant van de begane grondvloer geeft direct extra wooncomfort doordat de vloer minder koud aanvoelt.

Kruipruimte isoleren: bodemisolatie

Bij bodemisolatie wordt vochtwerend isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aangebracht. Bodemisolatie wordt toegepast om vocht uit woningen te weren. Muffe luchtjes uit de kruipruimte worden tegengehouden en de onderzijde van de begane grondvloer zal over het algemeen droger blijven waardoor schimmels en houtrot minder snel kunnen ontstaan.

Bodemisolatie verbetert het leefklimaat. Een droge kruipruimte zorgt immers voor een betere en gezondere luchtkwaliteit in huis.

De ventilatie van de kruipruimte moet blijven functioneren.

De kruipruimte isoleren d.m.v. bodemisolatie kan ook worden gedaan in niet toegankelijke kruipruimtes. Door in de vloer aanwezige luiken of door in de vloer aan te brengen openingen kan isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte worden aangebracht.

Kruipruimte isoleren: de mogelijkheden

Als er zowel vloerisolatie als bodemisolatie worden aangebracht dan noemen we dit kruipruimte isolatie.

Vloerisolatie op de begane grond vloer

Geschikte isolatiematerialen zijn druk vaste isolatieplaten (o.a. Fermacell en PIR) waarop later de afwerkvloer wordt aangebracht.

Kruipruimte isoleren: Vloerisolatie in toegankelijke kruipruimtes
  • Isolerende kussens en – matrassen tegen de onderkant van de vloer
  • Isolerende kussens en – matrassen worden zowel onder betonnen – als onder houten vloeren toegepast.
  • Thermo kussens en – matrassen bestaan uit een dunne kunststof folie. De afzonderlijke kussens en matrassen worden onderling aan elkaar gekoppeld om warmtelekken (naden en kieren) te voorkomen.

De ruimte in de kruipruimte blijft deels beschikbaar omdat de kussens en matrassen een beperkte dikte hebben. Ongedierte heeft geen interesse in het isolatiemateriaal.

De kussens en matrassen zijn relatief snel aan te brengen. Het is belangrijk om hierbij zorgvuldig te werk te gaan om warmtelekken te voorkomen.

Glaswol- of steenwolplaten tegen de onderkant van de vloer

Voor vloerisolatie kunt u ook glaswol – of steenwol platen gebruiken. Gebruik hiervoor platen zonder dampremmende laag. Als u het isolatiemateriaal aanbrengt onder een houten vloer dan moet u een dampremmende laag onder de vloerbedekking op de vloer aanbrengen. Glaswol en steenwol platen kunnen vocht opnemen.

Het isolatiemateriaal mag de ventilatie openingen in de kruipruimte niet blokkeren.

Kruipruimte isoleren met schuimbeton

PIR-platen tegen de onderkant van de vloer

PIR staat voor (polyisocyanuraat) en is een verbeterde versie van PUR (polyurethaan). PIR heeft in vergelijking met EPS, PUR en XPS een betere warmteweerstand. Vooral in combinatie met een aluminiumfolie heeft PIR minder dikte nodig dan andere hardschuim platen om dezelfde isolatiewaarde te halen. PIR weegt ook minder en is beter bestand tegen vuur.

Als u PIR-platen tegen de onderkant van een houten vloer aanbrengt, is het belangrijk dat er op de vloer geen dampremmende of dampdichte laag ligt. PIR-platen zijn namelijk aan 2 zijden voorzien van dampremmend aluminium. Door zowel op als onder een houten vloer, dampremmend of dampdicht materiaal aan te brengen kunnen schimmels en houtrot ontstaan.

Het isolatiemateriaal mag de ventilatie openingen in de kruipruimte niet blokkeren.

EPS korrels, – chips of – parels op de bodem van de kruipruimte

Een methode om de relatieve vochtigheid in een kruipruimte onder houten – en betonnen vloeren te verlagen, is het aanbrengen van EPS (polystyreen of piepschuim) korrels.

EPS is nagenoeg ongevoelig voor vocht en neemt zelfs bij langdurige onderdompeling nauwelijks vocht op. Vocht heeft op EPS isolatiemateriaal nauwelijks invloed en ongedierte heeft weinig belangstelling voor EPS.

EPS bestaan voor ca 98% uit lucht. EPS is zeer licht van gewicht en ongevoelig voor water. Het kan het in kruipruimtes worden toegepast waar (soms) water in staat. De EPS-korrels gaan dan drijven en houden ook luchtjes tegen.

Door het aanbrengen van EPS korrels wordt het condenspunt van de onderkant van de begane grondvloer verplaatst naar de onderkant van de EPS laag. EPS kan ingezet worden om de vorming van schimmels tegen te gaan en om de kans op houtrot te beperken.

Na het aanbrengen van een EPS isolatielaag zal de luchtvochtigheid in huis dalen waardoor er minder gestookt hoeft te worden. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht en het wooncomfort zal toenemen.

Voorwaarde is wel dat de kruipruimte ventilatie goed blijft functioneren.

Kruipruimte isoleren met isolatieschelpen uit zee

Schelpen zijn duurzaam. Een schelp is een natuurproduct waarbij de natuur permanent voor nieuwe schelpen zorgt. Schelpen kunnen ook worden aangebracht in niet toegankelijke  kruipruimtes. Ze kunnen er met een speciale machine in worden geblazen.

Een laag schelpen heeft een isolerende werking welke functioneert als beschreven bij EPS. Wanneer de grondwaterstand (soms) hoog is kunt u beter geen schelpen gebruiken.

Kunststofschuim tegen de onderkant van de vloer

Het aanbrengen van kunststofschuim (spuiten) tegen de onderkant van de vloer werd in het verleden veel toegepast. Deze methode leidde tot veel discussie over de effectiviteit, maar ook over gezondheidsklachten welke bewoners toeschreven aan het toepassen van deze methode zijn onderwerp van discussie.

Onderkant kruipruimte isoleren met folie

Door het isoleren van de bodem en/of de funderingen in de kruipruimte met een speciale folie stijgt de temperatuur en wordt warmteverlies tegengegaan. Er worden diverse soorten folie aangeboden.

Door folie op de bodem van de kruipruimte aan te brengen wordt vocht uit de bodem geweerd. Het verdampen van vocht in de kruipruimte en het transport van waterdamp naar de woning worden tegengegaan. De lucht in de woning wordt droger waardoor deze methode zorgt voor een drogere en warmere kruipruimte.

Kruipruimte isoleren met schuimbeton

Door het aanbrengen van een isolerende laag schuimbeton op de bodem van de kruipruimte wordt de bodem afgesloten. Dit kan een bodemafsluiter zijn, maar ook een dikkere laag (vullaag).

Vocht en muffe luchtjes worden tegengehouden. Het leefklimaat in de woning zal hierdoor aanmerkelijk verbeteren tegen structureel lagere stookkosten.

Schuimbeton isoleert uitstekend, is licht van gewicht, zeer duurzaam en bestand tegen water en ongedierte.

Schuimbeton vloerondersteuning onder bestaande vloer

Schuimbeton kan bij vloeren die hun constructieve sterkte hebben verloren (zoals voorkomt bij holle baksteen- ofwel NeHoBo- en Kwaaitaal vloeren) ook als lichtgewicht en dragende vloerondersteuning worden toegepast.

Uw kruipruimte isoleren met een nieuwe top renovloer

Bodemisolatie in niet toegankelijke kruipruimtes

Als er niet in de kruipruimte gewerkt kan worden dan kan er door openingen in de vloer isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte worden aangebracht.

Bijvoorbeeld de volgende isolatiematerialen worden hier toegepast: EPS-korrels en isolatieschelpen uit zee. Over uw kruipruimte isoleren met deze materialen staat hierboven meer vermeld.

Kruipruimte isoleren en een nieuwe Top Renovloer

De Top Renovloer is ons renovatievloer concept en bestaat uit:

  • isolerend schuimbeton
  • compleet vloerverwarmingssysteem
  • anhydriet dekvloer

Optioneel kunnen wij ook diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

Na het verwijderen en afvoeren van de bestaande houten balken​vloer worden de verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In overleg spreken we af of u de  bestaande vloer zelf verwijdert en afvoert of dat wij dat voor u gaan verzorgen. Dit geldt ook voor diverse overige voorbereidende werkzaamheden.

Hierna gaan wij de kruipruimte isoleren en vullen wij deze met duurzaam, lichtgewicht en isolerend schuimbeton.

Na ca 1 week installeren we een complete vloerverwarming (hoofdverwarming) met een verdeelunit welke we indien mogelijk aansluiten op de bestaande CV- installatie.

Vervolgens brengen we de hoogwaardige warmtegeleidende anhydriet gietdekvloer aan.

Op de anhydriet vloer kunt u vrijwel elke vloerbedekking (laten) aanbrengen. Welke voorbereidende werkzaamheden (zoals schuren, stofvrij maken, primeren en/of egaliseren) nodig zijn beoordeelt de leverancier van de vloerbedekking.

Meer weten over uw kruipruimte isoleren en het Top Renovloer concept? Wij horen graag van u!

logo gva
fhcn-klein2.jpg
noa-garantie
noa_logo_FC